Home » Flanders is Art & Heritage » Boeken » Het stadhuis van Brussel

het stadhuis van brussel

Het stadhuis van Brussel

Dit werk belicht het meest symbolische en exemplarische gebouw van Brussel. Het
geeft een bondige schets van de geschiedenis van het Brusselse Stadhuis maar
daarnaast ook van de archtecturale veranderingen die het onderging, het belang van de kunstcollecties en de nieuwe
culturele functies die er zich ontwikelden parallel
met de traditionele opolitiek protocollaire functies. Het
relaas volgt stap voor stap de geschiedenis van dit gebouw,  van zijn ontstaan tot vandaag. Via de rijkelijke iconografie maken we
een reis doorheen de tijd en brengen we een verkennend bezoek aan dit indrukwekkende gebouw. Het Stadhuis van Brussel, een getuige van
vijf eeuwen geschiedenis, was in de 19de eeuw nauw verbonden met het ontstaan en de ontwikkeling van het koninkrijk België.

Artikelnummer: 440

Taal

Omslag

€ 11,80 incl. BTW

To top of page

© Copyright 2019 Flandersshop | Verkoopsvoorwaarden | Sitemap

Nu ook betaling met: Visa Mastercard Maestro